Bảo hành (tháng) 0
Thương hiệu 1More
Dùng cho loại máy L100, L110, L120, L1300, L200, L210, L300, L310, L360, L350, L355, L455, L550, L565, L605, L655
Màu mực in Vàng